Đại học Quy Nhơn tuyển 4.600 chỉ tiêu, dự kiến tuyển thêm 2 ngành mới

Sinh viên trải nhiệm hệ thống phòng thực hành lưới điện thông minh trị giá 30 tỉ đồng.
Sinh viên trải nhiệm hệ thống phòng thực hành lưới điện thông minh trị giá 30 tỉ đồng.
Sinh viên trải nhiệm hệ thống phòng thực hành lưới điện thông minh trị giá 30 tỉ đồng.
Lên top