Đại học Quy Nhơn thành lập Khoa Sư phạm

Thành lập Khoa Sư phạm, nâng tổng số Khoa của trường lên 17 Khoa.
Thành lập Khoa Sư phạm, nâng tổng số Khoa của trường lên 17 Khoa.
Thành lập Khoa Sư phạm, nâng tổng số Khoa của trường lên 17 Khoa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top