Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) điều chỉnh đề án tuyển sinh

Đại học Quốc tế huỷ kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Ảnh: ĐHQT
Đại học Quốc tế huỷ kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Ảnh: ĐHQT
Đại học Quốc tế huỷ kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Ảnh: ĐHQT
Lên top