Đại học Quốc gia yêu cầu bắt buộc phòng dịch với sinh viên rời TPHCM dịp lễ

Sinh viên được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt tại cổng theo hướng dẫn của lực lượng bảo vệ. Ảnh: TTQLKTX ĐHQG
Sinh viên được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt tại cổng theo hướng dẫn của lực lượng bảo vệ. Ảnh: TTQLKTX ĐHQG
Sinh viên được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt tại cổng theo hướng dẫn của lực lượng bảo vệ. Ảnh: TTQLKTX ĐHQG
Lên top