Đại học Quốc gia TPHCM sẽ thay đổi lớn về số trường thành viên

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Ảnh: VNUHCM
Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Ảnh: VNUHCM
Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Ảnh: VNUHCM
Lên top