Đại học Quốc gia TPHCM có tân Giám đốc

PGS.TS Vũ Hải Quân là Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNUHCM
PGS.TS Vũ Hải Quân là Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNUHCM
PGS.TS Vũ Hải Quân là Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNUHCM
Lên top