Đại học Quốc gia TPHCM chốt lịch thi Đánh giá năng lực vào ngày 16.8

Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 16.8. Đồ họa: Thái Việt
Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 16.8. Đồ họa: Thái Việt
Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 16.8. Đồ họa: Thái Việt
Lên top