Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào ngày 25.7

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh riêng. Ảnh: VNU Media
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh riêng. Ảnh: VNU Media
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh riêng. Ảnh: VNU Media
Lên top