Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập thêm 8 bộ môn mới về y dược

Trao quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm bộ môn khoa Y- Dược. Ảnh: T.X
Trao quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm bộ môn khoa Y- Dược. Ảnh: T.X
Trao quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm bộ môn khoa Y- Dược. Ảnh: T.X
Lên top