Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm hàng loạt ngành học mới

Năm 2020 Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm nhiều ngành học mới để thí sinh có thể lựa chọn. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Năm 2020 Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm nhiều ngành học mới để thí sinh có thể lựa chọn. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Năm 2020 Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm nhiều ngành học mới để thí sinh có thể lựa chọn. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Lên top