Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 800 trường trong lĩnh vực Khoa học cơ bản

Theo kết quả kỳ xếp hạng THE WUR by Subject 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 601 - 800 trường đại học trên thế giới trong lĩnh vực Khoa học cơ bản.
Theo kết quả kỳ xếp hạng THE WUR by Subject 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 601 - 800 trường đại học trên thế giới trong lĩnh vực Khoa học cơ bản.
Theo kết quả kỳ xếp hạng THE WUR by Subject 2021, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 601 - 800 trường đại học trên thế giới trong lĩnh vực Khoa học cơ bản.
Lên top