Đại học Quốc gia Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ phòng, chống tham nhũng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học ĐHQG Hà Nội
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học ĐHQG Hà Nội
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học ĐHQG Hà Nội
Lên top