Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Phó Giám đốc

PGS.TS Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UEB.
PGS.TS Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UEB.
PGS.TS Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UEB.
Lên top