Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Để giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định không triển khai kỳ thi riêng để tuyển sinh. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Để giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định không triển khai kỳ thi riêng để tuyển sinh. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Để giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định không triển khai kỳ thi riêng để tuyển sinh. Ảnh minh họa: Sơn Tùng
Lên top