Đại học Phú Xuân hỗ trợ sinh viên 2 triệu đồng mua máy tính học trực tuyến

Trường Đại học Phú Xuân là trường đầu tiên thông báo cho sinh viên nghỉ học tập trung đến hết tháng 8, chuyển học online vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Phú Xuân là trường đầu tiên thông báo cho sinh viên nghỉ học tập trung đến hết tháng 8, chuyển học online vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Phú Xuân là trường đầu tiên thông báo cho sinh viên nghỉ học tập trung đến hết tháng 8, chuyển học online vì dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top