Đại học Nông lâm, Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2018