Đại học Ngoại thương lấy điểm sàn đánh giá năng lực từ 850 điểm

Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức từ 850 điểm trở lên được nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh minh họa: V.Thắng
Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức từ 850 điểm trở lên được nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh minh họa: V.Thắng
Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức từ 850 điểm trở lên được nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh minh họa: V.Thắng
Lên top