Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh trang bị giải pháp Epicor ERP phục vụ giảng dạy, học tập