Đại học Kiến trúc, Đại học Ngân hàng TPHCM công bố điểm chuẩn

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: H.N
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: H.N
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: H.N
Lên top