Đại học Kiên Giang đào tạo kỹ năng mềm cho 300 tân sinh viên

Học viên tham gia khóa đào tạo của trường Đại học Kiên Giang bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: PV
Học viên tham gia khóa đào tạo của trường Đại học Kiên Giang bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: PV
Học viên tham gia khóa đào tạo của trường Đại học Kiên Giang bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: PV
Lên top