Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất: Chuyện của những “ông chủ lớn” từ trường nghề

Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Thị Bích Thùy (học viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội) cùng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên (giữa) tại phòng điều khiển công nghiệp 4.0. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Thị Bích Thùy (học viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội) cùng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên (giữa) tại phòng điều khiển công nghiệp 4.0. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Thị Bích Thùy (học viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội) cùng thầy giáo Nguyễn Xuân Nguyên (giữa) tại phòng điều khiển công nghiệp 4.0. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top