Khởi nghiệp, việc làm cho thanh niên:

Đại học không phải con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất

Học nghề cũng là một con đường lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học nghề cũng là một con đường lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học nghề cũng là một con đường lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top