Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng xét học bạ: Cao nhất 25 điểm

Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh: Phúc Đạt - Huyên Nguyễn
Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh: Phúc Đạt - Huyên Nguyễn
Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2020 bằng phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh: Phúc Đạt - Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top