Đại học Hoa Sen ký hợp tác giáo dục với Đại học NIIT

Lãnh đạo hai trường đại học trao văn bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh Nam Dương
Lãnh đạo hai trường đại học trao văn bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh Nam Dương
Lãnh đạo hai trường đại học trao văn bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh Nam Dương
Lên top