Đại học Gia Định có lãnh đạo mới

PGS.TS. Thái Bá Cần, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Gia Định trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS. Võ Trí Hảo và ThS.LS Trịnh Hữu Chung làm lãnh đạo nhà trường. Ảnh: NVCC
PGS.TS. Thái Bá Cần, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Gia Định trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS. Võ Trí Hảo và ThS.LS Trịnh Hữu Chung làm lãnh đạo nhà trường. Ảnh: NVCC
PGS.TS. Thái Bá Cần, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Gia Định trao Quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS. Võ Trí Hảo và ThS.LS Trịnh Hữu Chung làm lãnh đạo nhà trường. Ảnh: NVCC
Lên top