Đại học Duy Tân Đà Nẵng chạy thử nghiệm sáng chế máy thở không xâm nhập

Chạy thử nghiệm máy thở không xâm nhập ở Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Huyền
Chạy thử nghiệm máy thở không xâm nhập ở Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Huyền
Chạy thử nghiệm máy thở không xâm nhập ở Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Huyền
Lên top