Đại học duy nhất của Việt Nam lọt top 1.000 trường tốt nhất thế giới

Đại học Quốc gia đã có 2 năm liên tiếp lọt vào top 1000 trường tốt nhất thế giới của THE. Ảnh: VNU
Đại học Quốc gia đã có 2 năm liên tiếp lọt vào top 1000 trường tốt nhất thế giới của THE. Ảnh: VNU
Đại học Quốc gia đã có 2 năm liên tiếp lọt vào top 1000 trường tốt nhất thế giới của THE. Ảnh: VNU
Lên top