Đại học đầu tiên ở phía Nam công bố điểm chuẩn theo kết quả thi THPT Quốc gia