Đại học đầu tiên cho phép sinh viên quay lại trường sau 2 tháng học online

Đại học Bách khoa Hà Nội cho phép sinh viên quay lại trường từ ngày 24.6. Ảnh: Thiều Trang
Đại học Bách khoa Hà Nội cho phép sinh viên quay lại trường từ ngày 24.6. Ảnh: Thiều Trang
Đại học Bách khoa Hà Nội cho phép sinh viên quay lại trường từ ngày 24.6. Ảnh: Thiều Trang
Lên top