Đại học Đà Nẵng xét tuyển miễn phí cho thí sinh 4 tỉnh bị ô nhiễm môi trường biển