Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Các trường đại học bắt đầu xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Các trường đại học bắt đầu xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Các trường đại học bắt đầu xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top