Đại học của Việt Nam liên tiếp lọt top 25, top 150 xếp hạng thế giới

Các trường đại học ở Việt Nam liên tiếp được xếp thứ hạng cao trên thế giới. Ảnh: QS
Các trường đại học ở Việt Nam liên tiếp được xếp thứ hạng cao trên thế giới. Ảnh: QS
Các trường đại học ở Việt Nam liên tiếp được xếp thứ hạng cao trên thế giới. Ảnh: QS
Lên top