Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn học bạ, cao nhất 24,75

Điểm chuẩn vừa được công bố tối 3.8.
Điểm chuẩn vừa được công bố tối 3.8.
Điểm chuẩn vừa được công bố tối 3.8.
Lên top