Đại học Công nghệ thông tin công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Lên top