Đại học Bách khoa TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2021

Trường Đại học Bách khoa TPHCM công bố điểm chuẩn cao nhất là 28,0. Ảnh: BK
Trường Đại học Bách khoa TPHCM công bố điểm chuẩn cao nhất là 28,0. Ảnh: BK
Trường Đại học Bách khoa TPHCM công bố điểm chuẩn cao nhất là 28,0. Ảnh: BK
Lên top