Đại học Bách Khoa, Sư phạm kỹ thuật công bố phương án tuyển sinh 2021

Học sinh thi Đánh giá năng lực tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020. Ảnh: Chân Phúc
Học sinh thi Đánh giá năng lực tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020. Ảnh: Chân Phúc
Học sinh thi Đánh giá năng lực tại Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020. Ảnh: Chân Phúc
Lên top