Đại học Bách khoa Hà Nội dừng tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không tổ chức kỳ thi riêng. Ảnh: Quang Giang
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không tổ chức kỳ thi riêng. Ảnh: Quang Giang
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội không tổ chức kỳ thi riêng. Ảnh: Quang Giang
Lên top