Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm Kiểm tra Tư duy: Cao nhất 9,73 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm Kiểm tra Tư duy. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm Kiểm tra Tư duy. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm Kiểm tra Tư duy. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Lên top