Đại học An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2021: Điểm IELTS từ 7.5

Trường Đại học An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn phương thức 2 xét chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.5 đến 8.0 tuỳ từng địa bàn. Ảnh minh hoạ: ĐHANND
Trường Đại học An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn phương thức 2 xét chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.5 đến 8.0 tuỳ từng địa bàn. Ảnh minh hoạ: ĐHANND
Trường Đại học An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn phương thức 2 xét chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.5 đến 8.0 tuỳ từng địa bàn. Ảnh minh hoạ: ĐHANND
Lên top