Đại học An Giang xét tuyển theo kết quả bài luận: Chỉ 7 người trượt

Trường Đại học An Giang. Ảnh: FBNT
Trường Đại học An Giang. Ảnh: FBNT
Trường Đại học An Giang. Ảnh: FBNT
Lên top