Đại biểu Quốc hội tranh luận về sai sót trong sách giáo khoa lớp 1

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Đoàn Nam Định). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Đoàn Nam Định). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Đoàn Nam Định). Ảnh: Quốc hội
Lên top