Đại biểu Quốc hội: "Thầy cô bây giờ sợ cả động vào người học sinh"

Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Đại biểu Ninh Bình).
Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Đại biểu Ninh Bình).
Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Đại biểu Ninh Bình).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top