Đại biểu Quốc hội đề xuất "3 tại chỗ" để học sinh nghèo được đến trường

Đại biểu Nguyễn Anh Trí trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 26.10.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 26.10.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 26.10.
Lên top