Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng trường ĐH sẽ rất áp lực

Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh). Ảnh: Quốc hội
Lên top