Đại biểu Dương Trung Quốc: Tôi buồn, nhưng không bất ngờ về điểm thi môn Lịch sử thấp

Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: Vân Anh
Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: Vân Anh
Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: Vân Anh
Lên top