Đại biểu Dương Trung Quốc: Các trường đừng vì vài đồng "phí giữ chỗ" mà đánh mất thương hiệu

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top