Đại biểu Dương Trung Quốc: Các trường đừng vì vài đồng "phí giữ chỗ" mà đánh mất thương hiệu

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.