Đã xác định được nhóm nữ sinh đánh bạn, lột áo trên lớp học

Hành vi đánh nhau của nhóm nữ sinh Trường THCS Trường Yên. Ảnh: Cắt từ clip
Hành vi đánh nhau của nhóm nữ sinh Trường THCS Trường Yên. Ảnh: Cắt từ clip
Hành vi đánh nhau của nhóm nữ sinh Trường THCS Trường Yên. Ảnh: Cắt từ clip

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM