Đà Nẵng xử phạt giáo viên dạy thêm trái quy định

Nhằm chỉnh đốn việc dạy thêm học thêm, Đà Nẵng đã phát hiện và xử phạt  8 trường hợp vi phạm tổ chức dạy thêm trái quy định. Ảnh các học sinh tiểu học Đà Nẵng.
Nhằm chỉnh đốn việc dạy thêm học thêm, Đà Nẵng đã phát hiện và xử phạt 8 trường hợp vi phạm tổ chức dạy thêm trái quy định. Ảnh các học sinh tiểu học Đà Nẵng.
Nhằm chỉnh đốn việc dạy thêm học thêm, Đà Nẵng đã phát hiện và xử phạt 8 trường hợp vi phạm tổ chức dạy thêm trái quy định. Ảnh các học sinh tiểu học Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top