Đà Nẵng và nhiều địa phương công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào ngày 23.6.
Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào ngày 23.6.
Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 vào ngày 23.6.
Lên top