Đà Nẵng từng bước cho học sinh đến trường trở lại từ 22-29.11

Đà Nẵng thống nhất cho học sinh đến trường trở lại vào ngày 22.11. Ảnh: TTr
Đà Nẵng thống nhất cho học sinh đến trường trở lại vào ngày 22.11. Ảnh: TTr
Đà Nẵng thống nhất cho học sinh đến trường trở lại vào ngày 22.11. Ảnh: TTr
Lên top